IWT- og IWE-utdannelse

Det er unntak fra beskrivelsen under for kandidater som ønsker å delta på pilotkull 2 som har oppstart  i januar 2022 .
Se merket tekst lenger ned  i denne artikkelen.

Har du videregående skole innen yrkesfags og fagbrev, alternativt noen års erfaring innen sveiseyrket i tillegg til vg skole, kan du utdanne deg til fagskoleingeniør med 120 studiepoeng innen sveiseteknologi.

Denne utdannelsen, når den er bestått, gir deg mulighet til å gå opp til eksamen som internasjonal sveisetekniker (IWT).

Aktuelle kandidater søker opptak på samordnaopptak.no med søknadsfrist 15 april.

  

Bestått fagskole og bestått IWT-diplom er nødvendig for å utdanne deg videre til IWE.

Du må i løpet av studietiden søke NSF om godkjenning slik at du blir registret som IWT- eksamenskandidat.
Kontaktperson NSF er Knut Arne Hundal, Hjemmeside NSF:
https://www.sveis.no/

IWE – Utdanning ved fagskolen i Nord

Utdannelse som internasjonal sveisekoordinator på IWE nivå kan gjennomføres ved fagskolen i Nord etter 2 modeller.

a) Har du fagskole og IWT diplom kan du videreutdanne deg til IWE ved fagskolen i Nord ved å bygge på din eksisterende utdannelse.

For å kunne gå opp til IWE eksamen må du gjennomføre et realfag fordypning på 10 stp og ytterligere utdanning med 60 stp og et IWE -3 kurs ("overgangsmodul").

IWE-3 kurset gjennomføres hver høst og kan gjennomføres etter at realfag fordypning på 10 stp og emner på til sammen 60 stp er fullført og bestått ved fagskolen i Nord.

b)   Har du Bsc/MSc utdannelse fra før og ønsker utdannelse som IWE (eller IWT) følger du fagskolens 4 IWT moduler for deretter å ta IWE-3 kurset.

Etter gjennomført de 4 IWT modulene kan du om du ønsker, gå opp til IWT eksamen eller du kan gå direkte videre på IWE-3 kurset og deretter avlegge IWE eksamen.

  Kandidater med BSc/MSc er unntatt fra å ta realfag fordypningsmodulen.

 

Kandidater som ønsker denne utdannelsen, søker på samordnaopptak.no innen 15 april, der studiet starter første høstsemester med oppfriskning av grunnleggende realfag og gjennomføring av realfag fordypning.

På samordnaopptak søker du på studiet "konstruksjon, design og produksjon" ved fagskolen i Nord. Etter bekreftet opptak melder du fra at du tar studieplassen. Deretter tar du kontakt med fagskolen om at du skal ta IWE utdannelse slik at du fritas for emner du tidligere har gjennomført på fagskolen.

For kandidater med BSc /MSc som har gjennomført de 4 IWT modulene og kun skal ta IWE-3 kurset, søker dere ikke på samordnaopptak.no, men melder dere direkte opp vi fagskolen, nærmere info kommer etter hvert.)

 Når du har fått bekreftet studieplass må du parallelt søke NSF om godkjenning slik at du blir registret som IWE-eksamenskandidat.

Kontaktperson NSF er Knut Arne Hundal, Hjemmeside NSF: https://www.sveis.no/

 

(NB: Unntak for studenter som ønsker å starte utdanning i januar 2022). 
Gjelder kandidater som har fagskole og IWT fra tidligere.

 Søknad sendes da direkte til fagskolen innen 25. november 2021 (NB begrenset antall studieplasser).

Til :  yulia.rabben@tffk.no 

Tittel : Søknad om deltakelse på IWT til IWE pilotkurs med oppstart i januar 2022

Navn :

Adresse:

e-mail:

Tlf:

NB: Følgende vedlegg må legges ved søknaden:

-Kopi av vitnemål fra fagskolen

-Kopi av IWT - diplom

INFO: Samlinger vårsemester 2022 er i
uke 3 , uke 13 og uke 19

Kostnader:

All utdanning ved fagskolen som er godkjent som studier av NOKUT er i utgangspunktet gratis for studenter registrert gjennom samordnaopptak. Men studentene må selv dekke eventuelle bøker, reise- og oppholdsutgifter på samlinger. Det er totalt i løpet av hvert studieår 5 samlinger, totalt 15 uke-samlinger over 3 år for de som skal ta fagskoleutdanningen og kvalifiseres til å ta IWT eksamen. I tillegg kommer reise til eksamen som varer 2 dager.

For kandidater som tidligere har gjennomført og bestått fagskole eller har BSc/MSC utdannelse og som kun skal ta IWT utdannelse og som følger IWT løpet er det 5 samlinger pluss reise for 2 dagers eksamen.

For kandidater som skal ta IWE utdannelse og har gjennomført fagskole og IWT er det i tillegg 10 samlinger fordelt over 2.5 år pluss2 dagers reise if med avsluttende eksaminering (skriftlig og muntlig).

For IWE-3 kurset ("overgangsmodul") er det et engangsgebyr på 12000 kr.

Utover dette er det eksamensgebyr for IWT på 1000 kr / modul ved førstegangseksamen og 1500 kr / modul ved ny eksamen. For IWE eksamen er det en eksamenskostnad på 1500 kr / modul for første gangs eksamen og 2000 kr/ modul ved ny eksamen. Kostnader for muntlig eksaminering kommer i tillegg og avhenger av antall kandidater som skal eksamineres.

 

Utdanningsforløpet for IWE utdanningen er vist på figuren under.

Informasjon om den enkete LUB finner du her :

https://fagskole.tffk.no/studier-og-kurs/tekniske-fag/konstruksjon-design-og-produksjon/ (side 32 – 43 i studieplanen)

 

Til toppen