Sveiseteknologi

Utdanningen i sveiseteknologi gir grunnlag for å ta sertifisering som Internasjonal sveisetekniker (IWT), og mulighet for senere å studere videre til internasjonal sveiseingeniør (IWE).

Studiested:         Harstad
Semester:           6
Studiepoeng:     120
Organisering:    Samlingsbasert     
Studietempo:     Deltid, 5 ukesamlinger pr. studieår
Søknadsfrist:      15. April            
Søk her:                Samordna opptak 

En to-årig fagskoleutdanning,
som gjennomføres som deltidsstudium over tre år.

Utdanningen gir kompetanse til å fylle viktige stillinger i sveise- og produksjonsbedrifter, sveiseinspeksjon, koordinering, planlegging, kontroll, innkjøp og materialstyring, konstruksjon og opplæring. 

Bestått fagskole i sveiseteknologi kvalifiserer studenten til å gå opp til en  internasjonal eksamen for godkjenning som Internasjonal Sveisetekniker (IWT).

Fullført og bestått studie gir også mulighet for senere å studere videre til en ingeniørgrad (BSc), og dermed også få gå opp til eksamen som internasjonal sveiseingeniør (IWE).

Studiet gir grunnlag for å studere til sveiseinspektør etter nasjonale og internasjonale regler.

KONTAKT: Avdelingsleder Jan-Are Gudbrandsen tlf: 40038088

Til toppen