BIM-Tekniker Installasjon

Er du klar for å påta deg større oppgaver i byggeprosessen?
BIM-teknikeren har en sentral rolle for å sikre gjennomføring og delta aktivt i planlegging og utforming av tekniske installasjoner i bygg.
Ved studiet BIM – Tekniker Installasjon tilegner du deg en tidsriktig og etterspurt kompetanse.

Studiested:        Tromsø          
Semester:           4
Studiepoeng:     60
Organisering:    Nettbasert med inntil 5 ukessamlinger pr. år      
Studietempo:     Deltid
Søknadsfrist:      15. April            
Søk her:                Samordna opptak 

BIM - Tekniker Installasjon  60 stp ved Fagskolen i Nord

er et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over to år, studiet har inntil fem ukesamlinger pr. skoleår. Utdanningen passer for deg som har både interesse for digitale verktøy og har fagbrev, eller har høyere utdanning innen tekniske fag eller for deg med lengre praksis innen fagområder for tekniske installasjoner i bygg.

BIM Installasjon gir kompetanse som digital tekniker og koordinator i byggeprosesser. Du tilegner deg kompetanse innen digital 3D-modellering og kvalitetssikring av tekniske installasjoner i digitale bygningsmodeller for entreprenør-, rådgiver-, konsulent- og arkitektbransjen.

Ikke minst får du kontakt med andre studenter innen installasjonsfagene og kan bygge verdifulle relasjoner gjennom utdanningen.

Kontakt: Olianne Friis på e-post: olianne.friis@tffk.no

Til toppen