BIM-bygningsinformajonsmodellering

Er du klar for å påta deg en nøkkelrolle innen prosjektering, bygging og dokumentasjon av nye bygg og anlegg? Som BIM – tekniker deltar du i planleggingsprosessen av nye bygg og anlegg ved hjelp av 3D – modellering. Du samhandler med flere fagområder og bidrar til god analyse og forbedring av byggeprosjekt og byggeprosessen.

Hva gjør en BIM-tekniker?
 

BIM - konstruksjonsstudiet ved Fagskolen i Nord

er et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over 2 år. I tillegg til nettundervisning gjennomføres det fysiske samlinger ved skolen i Tromsø. Utdanningen passer for deg med fagbrev eller lengre praksis innen fagområdet bygg og som har ambisjoner om å delta aktivt i planlegging og utforming av nye bygg.

Studiet består av to emner a 30 studiepoeng; PSI – prosess, og informasjonsflyt og BIM Konstruksjon med følgende tema:

BIM - Installasjonsstudiet ved Fagskolen i Nord

er et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over 2 år. I tillegg til nettundervisning gjennomføres det fysiske samlinger ved skolen i Tromsø. Utdanningen passer for deg med fagbrev eller lengre praksis innen fagområdene elektro, rørlegger, ventilasjonsarbeider, heismontør og som har ambisjoner om å delta aktivt i planlegging og utforming av nye bygg og anlegg.

Studiet består av to emner a 30 studiepoeng; PSI – prosess og informasjonsflyt og BIM installasjon med temaene:

BIM - Anleggsstudiet ved Fagskolen i Nord (på planleggingsstadiet)

er et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over 2 år. I tillegg til nettundervisning gjennomføres det fysiske samlinger ved skolen i Tromsø. Utdanningen passer for deg med fagbrev eller lengre praksis innen fagområdet anlegg og som har ambisjoner om å delta aktivt i planlegging og utforming av nye bygg og anlegg.

Studiet består av to emner a 30 studiepoeng; PSI – prosess og informasjonsflyt og BIM Anlegg med  temaene:

Til toppen