Anlegg og bergverk

Anlegg og bergverk er næringer for fremtiden! Arbeidsoppgavene er ofte like og du vil være kvalifisert til å jobbe begge steder. Derfor tilbyr Fagskolen i Nord, studiested Kirkenes en utdanning som er etterspurt.

  • Studiested:        Kirkenes  (interne lenker)
  • Studietid:           3 år med 3 ukesamlinger pr halvår
  • Studiepoeng:    120
  • Organisering:    Samlingsbasert med undervisning ved studiestedet
  • Søknadsfrist:     15. April
  • Søk her:             Samordna opptak
     

Etter endt studie er du formelt kvalifisert til å søke om godkjenning for ansvarsrett i henhold til Plan og bygningsloven på høyere tiltaksklasser enn fagarbeidere med Fagbrev eller Mesterbrev. Dersom du ønsker å kvalifisere deg for sertifikat som bergsprenger eller bergsprengningsleder, følger du samme krav til praksis som anleggsingeniører med Bachelor utdanning. Med fordypning Bergverk er du formelt kvalifisert til å søke om å være Bergteknisk ansvarlig etter Mineralloven.

Opptakskrav:

Opptak av studentene skjer på to grunnlag - basert på formell kompetanse og på realkompetanse.
Formell kompetanse er fagbrev som: fjell- og bergverksfaget, vei- og anleggsfaget, banemontørfaget, asfaltfaget, steinfaget, anleggsmaskinfører. (Søkere med andre fagbrev vil bli vurdert).

Søkere med Realkompetanse, må dokumentere minst fem års relevant praksis. Det gjøres en samlet vurdering av søkers praksis og realkompetanse om denne har kunnskaper tilsvarende fagbrev. Praksisen kan være opparbeidet som maskinfører, ved gruvedrift, ved oppredningsverk, som anleggsarbeider, med produksjon og legging av asfalt, som knuseverksoperatør, i steinindustrien og lignende. Selv om realkompetansen blir godkjent gis det ikke automatisk tilbud om studieplass.

Studiet tas ved skolen i Kirkenes og er samlokalisert med Anleggsmaskinskolen i Bjørnevatn. Studiet er et to-års studie som tas over tre år etter et samlingsbasert opplegg med 3 ukes samlinger pr halvår.

De to første årene har alle studentene lik undervisning. Før tredje år må det velges fordypning i Anlegg eller Bergverk.

Etter endt studie er du formelt kvalifisert til å søke om å bli godkjent innen Tiltaksklasse 2 når du har valgt fordypning innen Anlegg. Med fordypning i Bergverk har du formelt kvalifisert til å søke om å bli Bergteknisk ansvarlig etter Mineralloven.

Studietilbudenes læringsutbytte og innhold er beskrevet i studieplanen som du finner lenke til under.

Til toppen