Realfag fordypning

  • Ønsker du å utvikle kunnskapen innen realfag?
  • Ønsker du å ta utdanning på universitet etter fullført fagskoleutdanning men mangler tilstrekkelig realfag?
  • Har du planer om å ta IWE utdanning ved Fagskolen i Nord?

Realfag fordypning

er et studium på 10 studiepoeng over ett semester som utvider den realfaglige kompetanse du tidligere har fått via fagskolen. Realfag fordypning er spesielt tilrettelagt for deg med fagskole utdanning som ønsker å studere videre på universitet, men som mangler fordypning i realfag. Utdannelsen er en del av kvalifiseringen for å kunne gå opp til IWE (Internasjonal Sveiseingeniør) eksamen. Emnet ligger som valgfag under studiet Konstruksjon, design og produksjon

Innholdet

i realfag fordypning sammenfaller med realfaglige emner og fordypningsfag i studiespesialisering ved vg. Innholdet er tilpasset fagskolen og har et mer anvendt perspektiv. Her finner du emneplan for dette emnet

Undervisningen

gjennomføres med en fysisk samlingsuke som støttes med webinarer på nett. Samling vil bestå av forelesninger, oppgaveløsing og arbeid med problemløsningsoppgaver. Webinarene består av teori der du i forkant får tilgang til aktuelt fagstoff, video og litteratur.
Dette kan du gå gjennom mellom webinarene på tidspunkter som er tilpasset ditt eget tidsskjema
Studiet realfag fordypning er delt opp i to deler, et oppfriskningskurs som går over sommeren og hoveddelen av studiet som går over høst-semesteret. Dette oppfriskningskurset, oppsummerer den matematikken og fysikken du har vært igjennom tidligere på fagskolen og er studentstyrt slik at du selv kan bestemme tidspunktene du arbeider med kurset forut for oppstart i uke 35.

Opptakskrav:

Fullført og bestått fagskoleutdanning der grunnleggende realfag er inkludert.
Gjennomført og bestått oppfriskningskurs (som blir tilgjengelig på nett etter opptak)

Oppstart:

Uke 35 - nettsamling (2 kvelder).
Uke 37 - samling på Fagskolen. Resterende del av emnet gjennomføres som nettsamlinger utover høsten. 

Påmelding til:

Yulia Rabben, yulia.rabben@tffk.no 

Spørsmål om studiet:

Simon Holm Hemstad, simon.holm.hemstad@tffk.no 

Til toppen