Matteknikk

Fagskolestudiet i matteknikk retter seg mot deg som ønsker å kvalifisere for stilling i næringsmiddelproduserende bedrifter som mellomleder, produktutvikler, kvalitetskontrollør, inspektør, laboratorietekniker eller selvstendig næringsdrivende. 

 

Studiested:        Skjervøy
Semester:           6
Studiepoeng:     120
Organisering:    Nettbasert med 6 ukessamlinger pr. år      
Studietempo:     Deltid
Søknadsfrist:      15. April            
Søk her:                Samordna opptak 

Tilbud når du vil, hvor du vil

Matteknikk er et nettbasert deltidsstudium der 120 studiepoeng er fordelt over 3 år, studiet har inntil 5 ukesamlinger pr. skoleår. Utdanningsformen egner seg meget godt for personer som er i daglig arbeid.

Utdanningen dekker alle områder fra råvarer inn til bedriften og frem til ferdig produkt. Utdanningen omfatter råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, mikrobiologi, produksjonshygiene, næringsmiddelkjemi, prosesslære, faglig ledelse og økonomiske fag.

to personer i hvit frakk med utstyr for analyse av næringsmidler - Klikk for stort bildenæringsmiddelanalyse ukjent

  

 

Studiet kvalifiserer blant annet til stillinger i Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og næringsmiddelindustrien. Hvis du arbeider i en bedrift som produserer næringsmidler vil studiet kunne være av stor interesse for deg og din arbeidsgiver. 

Gjennomført og bestått fagskole i matteknikk gir også mulighet for videre studier.

Til toppen