Øk dine kunnskaper innen prosessfaget

Sammen med Equinor ASA har fagskolen i Nord utviklet et modulbasert kurs innen prosessfaget. Kurset styrker kandidater som eventuelt ønsker å utdanne seg til fagskoleingeniør innen prosessfaget.

Kurset dekker også teori for praksiskandidater som ønsker å avlegge en fagprøve innen prosessfaget. Du vil få god informasjon og veiledning til hvordan du melder deg opp som praksiskandidat.

Kurset er bygd opp av 4 moduler som hver enkelt avsluttes med en egentest.

Modul 1: Grunnleggende elementer (Varighet 01-sep – 01-november) /2022

Ønsker du å ta fagbrev som praksiskandidat i kjemiprosessfaget er det ønskelig å bruke dine teknologiske og digitale ferdigheter basert på relevante problemstillinger som er hentet fra kjemiprosessfaget. Du introduseres for grunnleggende elementer i HMS og SJA som metode. Matematikken kommer til å ha et praktisk og målrettet perspektiv som du får bruk for i dette kurset.

Modul 2: Produksjon og tjenester (01-nov – 01-jan) / 2022

Produksjon og tjenester handler om hvordan man kontrollerer og optimaliserer ulike produksjonsprosesser og dokumenterer disse ved hjelp av blokkskjemaer og tekniske flytskjemaer. Modulen omfatter prinsipper for vedlikehold og tar for seg prosedyrer for sikker drift av anlegget. 

Modul 3: Kjemisk teknologi (01-jan – 01-mars) / 2023

I kjemisk teknologi får du en innføring i kjemiske anlegg med eksempler på produksjonsforløp og prosesser i store og små anlegg. Forståelse av enhetsopperasjoner som separasjon, destillasjon etc. og sammenhengen mellom disse i et prosessanlegg.  Miljøvennlig produksjon og bærekraftig utvikling vil ha fokus. 

Modul 4: Analyse, dokumentasjon og kvalitet (01-mars – 01-mai) / 2023

Analyse, dokumentasjon og kvalitet gir en innføring i grunnleggende kjemi og kjemiske analysemetoder. Du vil også lære om kvalitet, rapportering og dokumentasjon. HMS er også et viktig tema i denne modulen. 

Informasjon om tidspunkt for oppstart av kurs og webinarer lenger ned.
Du vil oppleve at kurset har et variert og engasjerende undervisningsopplegg som skal kunne inspirere til faglig refleksjon og god læring.
Vi ser frem til å få deg som kursdeltaker
.

Etter oppmelding og under forutsetning tilstrekkelig antall deltakere vil du få oversendt informasjon om hvordan du logger deg på til kurset.

Påmeldingsfrist var 1. august 2022 og kurset er nå fulltegnet.

PLAN FOR GJENNOMFØRING

Webinarer – Modul 1:

onsdag 7. sep. – uke 36/2022 - Felles oppstart
onsdag 28. sep. – uke 39/2022 - Kommunikasjon 
onsdag 19. okt. - uke 42/2022 - Matematikk

Webinarer – Modul 2: 

torsdag 3. nov. – uke 44/2022 
tirsdag 6.  des. – uke 49/2022 

Webinarer – Modul 3: 

torsdag 5. jan.– uke 1/2023
torsdag 2. feb.– uke 5/2023  

Webinarer – Modul 4: 

torsdag 2. mar. – uke 9/2023  
torsdag 13. apr. – uke 15/2023

 

Alle webinarer gjennomføres kl 1200-1600 på webinardagen

 

MERK:

Oppmeldingsfrist til privatisteksamen våren 2023 opplyses på webinar 7. september

Tidspunkt for privatisteksamen våren 2023 opplyses på webinar 7. september

Til toppen