Helse, aldring og aktiv omsorg

Ønsker du formell kompetanse om oppgaver og utfordringer innen eldreomsorg? Vi gir deg opplæring i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse, organisering, system og ledelse. 

Søknadsfrist:      15. April            
Søk her:               Samordna opptak 
Studiested:        Tromsø     
Semester:           Fire
Studiepoeng:     60
Organisering:    Samlingsbasert     
Studietempo:     Deltid

 

 

Fagskolen i Nord tilbyr Helse, aldring og aktiv omsorg som samlingsbasert og studiobasert deltidsstudium over to år.

Fagskoleutdanningen innen Helse, aldring og aktiv omsorg har som hovedmålsetting og overordnet mål å videreutdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere i eldreomsorgen.

Videreutdanningen i Helse, aldring og aktiv omsorg er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfag i videregående opplæring eller har tilsvarende realkompetanse. Vi har sterkt fokus på tverrfaglighet, brukerfokus og forebyggende arbeid. 

Fagskoleutdanningen skal kvalifisere til arbeid med eldre mennesker. I dette ligger det at studentene skal utvikle sin relasjons- og omsorgskompetanse og sin evne til samarbeid med brukere, pårørende og med andre yrkesgrupper. Videre omfatter kompetanseutviklingen både forebygging, behandling og rehabilitering i forhold til eldre mennesker.

 
Til toppen