Styret ved Fagskolen i Nord

Styret, som fagskolens øverste organ, skal sikre at fagskoleutdanningene har høy kvalitet, og at studentene får gode utdanningsvilkår.   

Fagskolestyret

er økonomisk og juridisk ansvarlig for all fagskoleutdanning. Styret er også økonomisk og juridisk ansvarlig for kursvirksomhet som blir tilbudt av fagskolen.  

Styret skal bidra til å legge premissene og utforme strategi for utviklingen av fagskoleutdanningen innenfor de mål og rammer som gjelder for fagskolen i Nord. I tillegg til å ha fokus på høy kvalitet og gode utdanningsvilkår, skal fagskolen også være en regional utviklingsaktør med fleksibilitet i utdanningstilbudene.  

Styresammensetning

Styresammensetning
Rolle Faste medlemmer Varamedlem
Styreleder Østen Mortvedt Una Thijssen Amundsen
Nestleder Per Åge Hansen Trine Noodt
Styrerepresentant Rigmor Thorsteinsen Stein Windfeldt
Styrerepresentant Tove Alstadsæter Bjørn Johansen
Ansatterepresentant Anne Grethe Hermansen Roald Wasshaug
Ansatterepresentant Bengt Einar Larsen Roald Wasshaug
Ansatterepresentant Trond Dahlberg Helge Bækø
Ansatterepresentant Johanne Salamonsen Peer-Einar Pedersen
Studentrepresentant Martin Borgen Elisabeth Lund

Artikkelliste

Til toppen