Styret

Styret, som fagskolens øverste organ, skal sikre at fagskoleutdanningene har høy kvalitet, og at studentene får gode utdanningsvilkår.   

Fagskolestyrene

Styret er økonomisk og juridisk ansvarlig for all fagskoleutdanning. Styret er også økonomisk og juridisk ansvarlig for kursvirksomhet som blir tilbudt av fagskolen.  

Styret skal bidra til å legge premissene og utforme strategi for utviklingen av fagskoleutdanningen innenfor de mål og rammer som gjelder for fagskolene. Foruten fokus på høy kvalitet og gode utdanningsvilkår, skal fagskolene også være en regional utviklingsaktør med fleksibilitet i utdanningstilbudene.  

Tre fagskolestyrer

Det er per i dag til sammen tre fagskoler i Troms og Finnmark, med ett styre per fagskole. Disse tre fagskolene er i en sammenslåingsprosess, og skal drifte fagskolene frem til sammenslåing trer i kraft 1.8.2021, og til et nytt felles styre er oppnevnt.  

Interimsstyre

Inntil et nytt felles styre oppnevnes vil arbeidet med etableringen av den nye fagskolen bli ivaretatt av et politisk valgt interimsstyre. Interimsstyret skal legge til rette for en felles fagskole med felles styringsdokumenter, styre, rektor, administrasjon, økonomi m.m. 

 

Til toppen