Dette er fagskole

Fagskolen gir høyere yrkesfaglig utdannelse.

Fagskoleloven som Stortinget vedtok i 2018 fastslo at en utdannelse ved en fagskole er en utdanning for fremtiden. Fagskolen gir nå studiepoeng som kan brukes til mer utdannelse ved andre høyskoler og universitet. 

Generell informasjon om fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er yrkesrettede utdanninger som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene har et omfang på et halvt til to studieår og er en del av tertiærutdanningen, det vil si utdanning på nivået etter videregående opplæring. Fagskoleutdanning skiller seg fra høyere utdanning på en del områder, blant annet ved at det for eksempel ikke stilles krav om studiekompetanse ved opptak. Det er heller ikke krav om at undervisningen i fagskolene skal være forskningsbasert, slik det er for høyere utdanning. En fagskoleutdanning skal i større grad være direkte koblet til arbeidslivets behov. Høyere utdanning og fagskoleutdanning er regulert gjennom hvert sitt lovverk. 

 

Besøk sidene til Nasjonalt fagskoleråd for mer informasjon om hva som skjer på nasjonalt nivå i utviklingen av fagskolesektoren.

 

 

 

 

PowerPoint-presentasjon (3 MB)

Til toppen