Smittevern ved Fagskolen i Nord, covid-19

Med bakgrunn i nok en ny fase av pandemien med Omikronvarianten, er nye smitteverntiltak innført.

Fagskolen i Nord viser til generelle smittevernråd for befolkningen:  og Nasjonale råd og regler

Vi viser også til generelle regler for universiteter, høgskoler og fagskoler.

 1. Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
   
 2. Fysisk eksamen, simulator og laboratoriesamlinger kan gjennomføres forutsatt at avstand og smittevern kan ivaretas. Der det ikke er tvingende grunner for å ha samlinger begrunnet i lab, simulator og eksamen, skal det være digital undervisning.

Lokale avklaringer Fagskolen i Nord:

 • Frem til regjeringen letter på smitteverntiltakene gjennomføres nettbasert undervisning, webinar, eller streaming av undervisning ved følgende koronarelatert fravær:

- Nyoppståtte luftveissymptomer
- Bekreftet smittet av covid-19
- Når husstandsmedlem har påvist covid-19-smitte og man er uvaksinert
- Nedsatt immunforsvar

 • Nettbasert undervisning, webinarer, streaming av undervisning ved følgende koronarelatert fravær frem til regjeringen letter på smitteverntiltakene:

- Nyoppståtte luftveissymptomer
- Bekreftet smittet av covid-19
- Uvaksinert og husstandsmedlem har påvist covid-19-smitte
- Nedsatt immunforsvar.

For stedbaserte undervisningstilbud, som er samlokalisert med videregående skoler, kan ordinær stedlig undervisning unntaksvis gjennomføres i tilfeller der det er samdrift med videregående skoler som driver på rødt nivå.

Dette forutsetter at:

 • digital undervisning er uhensiktsmessig med hensyn på delt bruk av lærerressurser.
 • at undervisningen gjennomføres for mindre grupper/kohorter hvor man kan holde over 1 meters avstand i alle situasjoner
 • at hensynet til smittevern etter gjeldende regler kan ivaretas
 • at det ansees forsvarlig.

GENERELLE SMITTEVERNRÅD SOM GJELDER FOR ALLE:

Syke personer skal ikke være på campus.
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.

 • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. 
  Veiledning fra FHI

Når sykdom oppstår på skolen

Studenter og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem fra skolen og får anbefaling om å teste seg på testsenter for covid-19. Syke studenter og ansatte bør ikke ta offentlig transport.

Nærkontakter til studenter og ansatte som har fått påvist smitte skal i karantene, se under.

Isolering ved smitte 

Redusert kontakt mellom personer.
Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte. Der det ikke kan holdes minst 1 meter avstand er munnbind påbudt.

Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom studenter og ansatte:

Overholde avstand mellom studenter/ansatte i alle situasjoner.

Redusere antall nærkontakter ved å dele studentene i mindre grupper og ha faste plasser i klasserom og andre steder der det er mulig. Der avstandskrav ikke kan overholdes er det påbudt med munnbind.

Hånd- og hostehygiene 

 • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.  
  Hånd- og hostehygiene 

Testing 

Følgende personer er anbefalt å teste seg: 

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus 
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet 
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter   
 • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. TISK ved omikron og andre virusvarianter

Smittesporing 

Nærkontakter 

 • Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er ikke anbefalt å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis de får symptomer.   
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til kjente smittede er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste seg.  Nærkontakter og smittekarantene 

Råd og informasjon til risikogrupper: Les mer her:

Flytskjema hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19: Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19 (under oppdatering pr. 6.1.2022)

Flytskjema ved nyoppståtte luftveissymptomer: Har du nyoppståtte luftveissymptomer? (flytskjema) 

Til toppen