Smittevern ved Fagskolen i Nord

Folk blir mindre syke av den virusvarianten som nå herjer, og vaksinen gir oss god beskyttelse. Derfor fjerner regjeringen svært mange av koronatiltakene. Disse endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.

Fagskolen i Nord viser til oppdaterte smittevernregler på Regjeringens sider

Generelle råd

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Vaksiner deg
  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Høyere utdanning

  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Det anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Det legges opp til at studentene får en normalisert studiehverdag og et godt studiemiljø så langt det er mulig innenfor gjeldende anbefalinger.
  • Avstandsanbefalingen på 1 meter kan fravikes ved undervisning.
  • Anbefaling om jevnlig testing avvikles.
Til toppen