Studieplaner

Studieplanene beskriver hva studentene skal lære og setter rammene for hvordan opplæringen skal foregå. 

Studieplanenes viktighet.

Studieplanen beskriver blant annet målet for studiet, opptakskrav, læringsutbyttene, oppbyggingen og vurderingsformene.  

Studieplanene lagres i kvalitetssystemet og sorteres på navn på studium og årskull. På den måten sikrer vi at studenter og andre i mange år etter avsluttet studium kan finne tilbake til hva studiet inneholdt den gangen de tok det.  

Kvalitetssystemet for fagskolen i Nord

Du finner din studieplan under den avdeling som tilbyr din studieretning.

 

Til toppen