Studentombud

Studentombudet er en fri og uavhengig ressursperson som gir råd og hjelp til fagskolestudenter i saker som handler om deres studiesituasjon. 

Studentombud for fagskolestudenter  

Studentombudet skal bidra til studenters rettssikkerhet og til at saker løses på et så lavt nivå som mulig.
Studentombudet har taushetsplikt og går ikke videre med saken uten ditt samtykke. 

  

 

 

Til toppen