Kvalitetssystemer

For å sikre god kvalitet på utdanningene vi gir, bruker vi et kvalitetssystem. Våre systemer er sertifiserte av DNVGL som årlig kommer på revisjon. 
Vi ber alle våre brukere benytte seg av kvalitetssystemet og bidra til god kvalitet på de utdanningene vi tilbyr. 

Kvalitetssystem i korte trekk:

 

Et kvalitetssystem er mye mer enn bare dokumentsstyringssystemet. Kvalitetssystemet omfatter kvalitetspolitikk, kvalitetsmål, interne og eksterne revisjoner, korrigerende og forebyggende tiltak, avviksbehandling, ledelsens gjennomgang, risikovurderinger og prosesstyring. Styringsdokumentene beskriver best praksis og kvalitetssystemet i sin helhet skal bidra til et systematisk forbedringsarbeid og slik sikre utdanningskvaliteten. 

Gå til Kvalitetssystemet for fagskolen i Nord

 

Kvalitetspolitikk:

Kvalitetspolitikken skal bygge på fagskolens misjon og visjon slik den beskrives i overordnede styringsdokumenter. Kvalitetspolitikken setter rammer for utarbeidelsen av kvalitetsmålene. Vi forplikter oss til å drive et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid som bygger på kvalitetsfremmende metoder, som sikrer god kvalitet på våre tjenester, undervisningen og som fremmer vårt arbeids-, og læringsmiljø.

Kvalitetsmål:

Det overordnete målet for kvalitetsarbeidet er å skape kontinuerlige forbedringer av studiekvaliteten i alle studietilbud. Kvalitetsarbeidet skal bidra til god planlegging, målrettet utvikling og kontinuerlig forbedring av utdanningstilbudene. Kvalitetsarbeidet er rettet mot forhold som er spesielt viktige for studentenes læring og læringsutbytte. Som verktøy for å måle kvalitetsutviklingen i det enkelte tilbud inngår i tillegg til gjennomføringsgrad, inntakspoeng og læringsutbytte en rekke kvalitetsindikatorer som du kan lese mer om ved å gå inn i systemet og søke på kvalitetsindikatorer.

Revisjoner:

Revisjoner har til hensikt å avdekke potensielle avvik, avvik, årsaker til avvik, uønskede hendelser og om forbedringsarbeidet er effektivt. Revisjonene skal også avdekke kvalitetssystemets effektivitet og om det tjener hensikten. 

Behandling av innspill og avvik:


Studenter, lærere, sensorer, næring og andre interessenter har løpende mulighet til å melde inn avvik, rapportere uønskede hendelser og gi forbedringsforslag til alle deler av organisasjonen. Melder kan definere på hvilket nivå saksbehandlingen ønskes.

Melde fra 
 

Til toppen