Semesteravgift og Studiekontrakt

Studiekontrakten signeres og er en bindende avtale mellom student og fagskolen.
Betalt semesteravgift er en forutsetning for å opprettholde studieretten. 

Studiekontrakten inneholder reguleringer av den enkelte students studierett. Du finner studiekontrakten for ditt studium i kvalitetssystemet ved å søke etter studiekontrakt.

Her signerer du blant annet for at du er kjent med frister for betaling av semesteravgift; at du selv må si opp plassen din om du ønsker eller er nødt til å slutte og andre forhold som opptak av undervisning etc. 

Fagskolen i Nord er tilknyttet studentsamskipnaden og studenter betaler derfor en avgift pr. semester. Summen fremgår av studiekontrakten for det enkelte tilbud.

Til toppen