Vi starter opp nytt studie innen automatisering denne høsten

Fagskolen i Nord tilbyr en rekke studier innen tekniske fag, maritime fag, helsefag, prosess- og næringsmiddelfag fordelt på fem studiesteder i Troms og Finnmark. Fra høsten 2022 tilbyr vi også en ny studieretning innen Automatisering ved vårt studiested i Tromsø. 

Om studiet

Studiet er et samling- og nettbasert deltidsstudium som er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av arbeid. Studiet går over tre år med fem samlinger i Tromsø hvert studieår. Hver samling går over fem dager hvor det gjennomføres undervisning, praktiske oppgaver og prøver. Mellom samlingene er det undervisning på nett én kveld hver uke og obligatoriske innleveringsoppgaver.  

Studiet består av ti emner som til sammen gir 120 studiepoeng. Emnene omfatter realfag, ledelse og økonomi, samt faglig fordypning innen automatisering og elektrofag. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt som bygger på de emnene som inngår i studiet.

Fullført studie gir tittel Fagskoleingeniør.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiet, kreves minimum ett av følgende punkter: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev innen fagretningen Elektro.
  2. Fylt 23 år og minimum 5 års relevant yrkespraksis innenfor fagretningen. I tillegg realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende VG2 yrkesfaglig studieretning.

Hvordan søke

Studieretning for Automatisering er ny fra høsten 2022 og inngår derfor ikke i det ordinære opptaket til fagskolen. Ta derfor kontakt med skolen ved:

     Even Kilvær (Avdelingsleder)                     Bjørn Behner (Lærer Automasjon)

     telefon: 48 11 55 73                                   telefon: 46 95 51 55

     even.arild.kilvaer@tffk.no                          bjorn.behner@tffk.no

Studieplasser tildeles fortløpende til det er fullt.

Studiet starter 26. september og siste mulighet for å sende inn søknad er 20. september 2022. 

Til toppen