Utvider studietilbudet i Troms

Fagskolen i Troms har fått godkjent fem nye studietilbud og utvider tilbudene i Harstad, Tromsø og på Skjervøy.

Interessen for å ta høyere yrkesfaglig utdanning øker, både nasjonalt og ved Fagskolen i Troms.

  • Ved oppstart høsten 2020 hadde vi tett på 600 studenter, noe som er rekord. Vi anslår at våre nye tilbud vil kunne øke studentmassen med ytterligere 150 – 200 over tid, uttaler styreleder ved Fagskolen i Troms, Østen Mortvedt.

Statusen til utdanningen som gis ved landets fagskoler ble i 2018 hevet til «høyrere yrkesfaglig utdanning» og studentene har nå de samme rettighetene som studenter ved universiteter og høgskoler.

  • Vi ser helt klart effekten av statushevingen med at flere søker seg til våre studietilbud. Det er viktig for fagskolen at våre studietilbud er tilpasset næringslivets kompetansebehov. I utviklingen av våre nye tilbud har vi blant annet inkludert faglige råd, hvor næringslivet er representert, utdyper styreleder Mortvedt.

Han forteller videre at de nye tilbudene sikrer lokal og regional kompetanse, reduserer behov for import av arbeidskraft, demmer opp for utflytting og sist men ikke minst skaper et konkurransekraftig næringsliv som med økt kraft kan konkurrere lokalt og nasjonalt.

Dette er de nye studietilbudene

  • Prosessteknikk ved avdeling Skjervøy (startet opp august 2020)
  • Konstruksjon, design og produksjon av verkstedtekniske produkter ved avdeling Harstad (startet opp januar 2021)
  • Klima, Energi og Miljø (KEM) ved avdeling Breivika, Tromsø
  • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – installasjon, ved avdeling Breivika, Tromsø
  • Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – konstruksjon, ved avdeling Breivika, Tromsø

Blir Fagskolen i Nord

Fylkestinget for Troms og Finnmark vedtok i juni 2020 at Fagskolen i Troms, Nordkapp maritime fagskole og Fagskolen i Kirkenes skal slås sammen til en fagskole 01. august 2021. Den nye fagskolen har fått navnet; Fagskolen i Nord.

En samlet fagskole i nord åpner for bedre ressursutnyttelse, sterkere faglige miljø og økte muligheter til å videreutvikle fagskolen til en betydelig regional kompetanseleverandør innen yrkesrettede fag.
 

For ytterligere informasjon kontakt:

 Styreleder Fagskolen i Troms, Østen Mortvedt (913 20 804) e-post: om@auriga.no eller

Rektor Fagskolen i Troms, Harry  Arne Haugen (414 12 880) e-post: harry.arne.haugen@tffk.no 

Til toppen