Utdanning for og med næringslivet i nord

Fagskolen i Nord og Equinor signerte før jul to samarbeidsavtaler, den ene om et pilotprosjekt som tar sikte på å kvalifisere 15-20 fagarbeidere fra nord til høyere yrkesfaglig utdannelse innen prosessfag, med oppstart allerede høsten 2022!
Signering av avtalene hos Fagskolen i Nord (FiN) avdeling Harstad. Fra venstre. Rune Bakken (Equinor), Stig Solbakk (Equinor), Østen Mortvedt (FiN) og Harry Arne Haugen (FiN). Roald Johansen/Equinor

Nettbasert

Opplæringskurset er delt inn i fire nettbaserte moduler der Fagskolen i Nord skal stå for den teoretiske delen. De som gjennomfører utdannelsen kvalifiseres til fagskoleutdanning. Kandidater som i tillegg ønsker å ta fagbrev innen prosessfag, kan melde seg opp som privatist. Arbeidet med å skaffe kandidater med relevant arbeidserfaring fra ulike næringer starter allerede første halvdel av 2022. 

Jobbmuligheter

Utdanning innen prosessfag gir muligheter for å jobbe som operatør der du har oversikt over, kontrollerer og overvåker ulike prosesser; vurderer drift med hensyn til miljø, kvalitet og HMS; feilsøker anlegg og prosessutstyr; følger opp instrukser og prosedyrer for drift og planlegger og gjennomfører vedlikeholdsoppgaver.  

Dette er oppgaver typisk innen oljeindustri på land og til havs, innen fiskeindustri og -oppdrett, gruve- og bergverksindustri, næringsmiddelindustri og innen ulike typer produksjonsbedrifter.

Johan Castberg-prosjektet,

som styres fra Harstad-kontoret til Equinor, har inngått flere samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i landsdelen. Fagskolen i Nord og Equinor har inngått en generell samarbeidsavtale om kompetanseutvikling av fagpersonell i Equinor i tillegg til pilotprosjektet. Equinor har også signert samarbeidsavtale med UiT Norges Arktiske Universitet, campus Harstad og Narvik for å sikre kompetanse i landsdelen i fremtida. 

Kilder: FiN og Pressemelding fra Equinor

Til toppen