Svar på Studiebarometeret!

Studiebarometeret er den største datainnsamlingen som gjøres på studentenes opplevelse av studiet. For fagskolen i Nord er det derfor utrolig viktig at vi får økt svarprosenten slik at svarene kan oppleves representative for majoriteten av våre studenter

Hva brukes resultatene til?

Fagskolen i Nord ser at resultatene fra studiebarometeret brukes nasjonalt for å justere prioriteringene som gjøres fra NOKUT og fra bevilgende myndighet. Lokalt gjennomgås resultatene på alle avdelingene og svarene er med og styrer hva og hvordan vi jobber med å forbedre studietilbudene. Kort fortalt så får svarene i studiebarometeret konsekvenser for hvilke prioriteringer som gjøres. Studiebarometeret er den største datainnsamlingen som gjøres på studentenes opplevelse av studiet. For fagskolen i Nord er det derfor utrolig viktig at vi får økt svarprosenten slik at svarene kan oppleves representative for majoriteten av våre studenter. 

Tar det lang tid?

Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å gjennomføre og det er viktig at dere svarer ærlig på spørsmålene slik at vi satt fokus både på de områdene vi er gode på og de områdene vi trenger å jobbe mer med for at dere skal få et best mulig utdanningstilbud der dere lærer mest mulig.

Hvor mange svarer?

I 2021 hadde vi en samlet svarprosent på 29,9. Det betyr at av våre 685 studenter er det meningene til 205 studenter som blir registrert. Det er for få til at vi kan si at vi ser det hele bildet. I år håper vi at vi skal komme opp på 70-80 %. Kvalitetsleder drømmer om full pott, men tror vi må jobbe enda bedre med å selge inn undersøkelsen for våre studenter.

I år trekker vi derfor én ladebank til en tilfeldig student fra de kullene som oppnår høyest svarprosent. 

 

Se lenken for mer informasjon:

https://www.nokut.no/studiebarometeret/studiebarometeret-for-fagskolestudenter/

Til toppen