Svar på studiebarometeret

Studiebarometeret er den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet blant fagskolestudenter, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

 

Den 17. april vil du motta en invitasjon på e-post om å svare på en spørreundersøkelse om hvor fornøyd du er med kvaliteten i studiet ditt. Du kan også benytte QR-koden i bildet her og oppgi mobilnummer for å få undersøkelsen tilsendt på SMS.

Hvorfor er det viktig at du svarer på undersøkelsen?

For at kvaliteten på resultatene skal bli best mulig er det viktig at mange svarer, og vi oppfordrer derfor alle våre studenter til å svare på undersøkelsen.
Du kan besvare undersøkelsen via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Hva skal resultatene brukes til?

NOKUT deler anonymiserte resultater fra denne undersøkelsen med fagskolen din. I tillegg vil resultatene offentliggjøres og legges i en portal på www.studiebarometeret.no/fagskole hvor det er mulig å sammenligne ulike fagskoletilbud. Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i beslutningsprosesser og det er viktig for fagskolene og samfunnet at dere svarer så ærlig og fullstendig som mulig.  

Til toppen