Studentvedtekter vedtatt

Flertall for vedtektene.

66 stemmer for og 34 blanke stemmer gir flertall for vedtektene slik de var presentert for studentene. 
Vedtektene er å finne i Fagskolens kvalitetssystem.

Rektor ønsker å takke studentene for rask respons og vi har nå reviderte vedtekter for studentråd og tillitsvalgte på plass i styret av fagskolen.
Vi ser frem til konstruktivt samarbeid fremover. 

Kommentarer som kom inn oversendes studentrådet slik at de kan ta med seg innspill i det videre arbeidet. 

 

Til toppen