Storfint besøk fra Tsjekkia

Forrige uke hadde vi gjester fra Teknisk universitet i Ostrava. På en rundreise i Midt- og Nord-Norge ble det lagt planer for videre samarbeid. 

Pro-Dekan Jan Necas og Kamila Pokorna fra Teknisk universitet (VSB) i Ostrava har vært på besøk hos Fagskolen i Nord og NTNU. Det tekniske universitetet er eneste tsjekkiske institusjon med utdanning rettet mot Gruve og bergteknikk, og dermed var en kobling mot Anlegg og Bergverk i Kirkenes naturlig. 

Lærer og initiativtaker, Arve Hjulstad Johansen oppsummerer dagene i både Trondheim, Tromsø og Kirkenes: 

Første besøk var på NTNU i Trondheim, hvor også Fagskolen ble behørig presentert for tilstedeværende instituttleder og professorer. Det var et tydelig behov for informasjon om fagskolen og dens samfunnsoppdrag, som ble satt stor pris på. Et fellestrekk som fremkom under diskusjonene var den lave studentrekrutteringen til bransjen.

Turen gikk videre til vårt hovedkontor i Tromsø, hvor styreleder, rektor og prorektor deltok med informasjon og i diskusjon. Omvisning på skolen, med sine imponerende simulatorer var en selvfølge.

Vi endte opp i Kirkenes, hvor det torsdag var presentasjon på skolen, og fredag besøk hos AS Syd-Varanger og Barentssekretariatet. Ramme for dialogene var; hvordan skape noe sammen - spesielt i lys av de utfordringer arbeidsgivere møter med hensyn på «Skilled workers» til den gryende gruveindustrien i vår region (AS Syd-Varanger og Nussir). Her var Erasmus+ og EEA-grants tema for samarbeidsplattformer. Besøk til dagbruddet i Bjørnevatn ble gjort lørdag, etter først å ha besøkt Grenselandsmuseet.

Vi gleder oss til å følge samarbeidet videre! 

Til toppen