Spørreundersøkelse for oppstartsstudenter

Vi ønsker å kartlegge våre studenters opplevelse av vår kommunikasjon i forbindelse med oppstart av studie hos oss. 

Er du førsteårsstudent ved en av våre studiested? Da setter vi stor pris på om du tar deg ett minutt til å svare på vår undersøkelsen her. 

Vi ønsker stadig å bli bedre, og vår kommunikasjon mot studentene er vi spesielt opptatt av at skal være god. 

Undersøkelsen er sendt ut på e-post til alle våre førsteårsstudenter, samt lagt ut på læringsplattformen Canvas, på de respektive studieretningenes digitale klasserom. 

Har du ellers ros eller ris, kom gjerne med det direkte til oss på e-post. 

Til toppen