Revidering av kvalitetssystem

Sammenslåingen krever revidering av kvalitetssystem og hjemmesiden.

Arbeidet pågår og skyter fart fra 10. august. 

Etter sammenslåingen og navneendringen er det behov for endringer i kvalitetssystemet og på hjemmesida. Vi jobber med saken og setter fart så snart alle er tilbake fra ferie.

 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du oppdager feil eller mangler i kvalitetssystemet og på hjemmesida, men ber om tålmodighet i den første måneden da det er mange dokumenter som skal vaskes og en del dokumenter som må produseres.  

Til toppen