Rektor ønsker vekommen

Vi ønsker våre 370 studenter som fortsetter sitt studium og over 330 nye studenter hjertelig velkommen til Fagskolen i Nord.

Søkningen til årets opptak har vært stor og det betyr at vi kommende studieår vil ha om lag av 700 studenter totalt.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi kompetanse som kan tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Gjennom et nært samarbeid med mange ulike bransjer, tilbyr vi relevante og aktuelle studier som etterspørres i dagens arbeidsmarked.

Fagskolen i Nord skriver sin historie helt tilbake til 1968. I august 2021 er tre fagskoler i Troms og Finnmark slått sammen til én: Fagskolen i Nord. Fagskolen i Nord har i dag åtte avdelinger på fem lokasjoner fra Kirkenes i øst, Honningsvåg i Nord og Harstad i Sør. Vi har i dag akkreditert hele 23 ulike utdanningstilbud.

Som student ved Fagskolen i Nord har du medstudenter over hele Troms og Finnmark. I Honningsvåg har vi dekksoffiser. I Kirkenes kan du studere bergverk og anlegg. På Skjervøy matteknikk og prosessteknikk. I Harstad sveiseteknikk og konstruksjon, design og produksjon. I Tromsø kan du studere anlegg, bygg, dekksoffiser, maskinoffiser, elkraft, IT-drift og sikkerhet, helse aldring og aktiv omsorg, kreftomsorg og lindrende pleie, psykisk helse og rusarbeid, klima energi og miljø, bygningsinformasjonsmodellering konstruksjon og bygningsinformasjonsmodellering installasjon.

Vi gleder oss til å se deg.Rektor Harry Arne Haugen 
Velkommen til oss!  

Fagskolen i Nord torsdag 5. august 2021
Harry Arne Haugen
Rektor

Til toppen