Regjeringen tildeler Fagskolen i Troms midler til utstyr og nye tilbud

Fagskolen i Troms er i dag tildelt 4,9 millioner kroner til å utvikle nye studietilbud.

Av de totalt 54,5 millioner tildelte midler var Fagskolen i Troms av de som fikk størst tildeling.

I tildelingen ligger det en anerkjennelse av at våre søknader om utviklingsmidler har vært gode prosjekter og rettet mot aktuelle tilbud som etterspørres i det offentlige og det private næringsliv.

De tildelte midlene vil benyttes til:

  • Undervisningsutstyr prosessteknikk, prosess- og næringsmiddelfag ved avdeling Skjervøy
  • Utvikling av nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, ved studieretning bygg og anlegg
  • Investering i laboratorieutstyr og infrastruktur, ved studieretning bygg og anlegg
  • 3D printer og skanner for metall og kompositter, ved verkstedstekniske fag i Harstad

Tildelingene vil styrke det faglige utbytte ved eksisterende tilbud, samt skape muligheter for å utvikle nye studietilbud. Begge deler er viktig for å holde fagskolen oppdatert med utstyr og kompetanse som kvalifiserer våre studenter for de utfordringer de møter i arbeidslivet.

Ferske tall fra Samordna opptak viser på nasjonalt nivå en vekst i søknader til fagskolene på nesten 30%. Lokalt viser søknadstall at over 600 ønsker å ta utdanning ved Fagskolen i Troms, hvorav ca 350 har våre tilbud som førstevalg. Det er svært gledelig.  

Styreleder i Fagskolen i Troms, Østen Mortvedt uttaler:

Dette er en svært god dag for Fagskolen i Troms og utviklingsmidlene vil styrke fagskolens studietilbud, i takt med næringslivets behov. Fagskolen i Troms har over de siste årene vært i en sterkt positiv utvikling, med god søking til våre tilbud og sterkt økende antall studenter.

Fagskolens posisjon er styrket gjennom om lov om høyere yrkesfaglig utdanning, noe som øker utdanningens attraktivitet. Næringslivet bidrar aktiv til å forme fagskolens tilbud gjennom faglige råd. Det sikrer at utdanningen forblir aktuell og at våre studenter er attraktive i arbeidsmarkedet.

I en tid med netto utflytting fra landsdelen er attraktive utdanningsinstitusjoner et viktig virkemiddel for å holde på kompetanse og demme opp for utflytting. Fagskolen i Troms bidrar aktivt i denne sammenheng, lokalt og regionalt.

De siste års positive utvikling kommer ikke av seg selv og jeg ønsker spesielt å berømme alle våre ansatte står på gjennom covid-19 situasjonen og samtidig klarer å bidra til utvikling av fagskolen gjennom nye studietilbud. Det er svært gledelig og motiverende at arbeidet i dag krones med tildeling av utviklingsmidler.

For ytterligere informasjon kontakt:

Styreleder Fagskolen i Troms, Østen Mortvedt (913 20 804) e-post: om@auriga.no eller

Rektor Fagskolen i Troms, Harry  Arne Haugen (414 12 880) e-post: harry.arne.haugen@tffk.no  

Til toppen