Navnet blir Fagskolen i Nord

Troms og FinnmarkInterimsstyret har etter en navnekonkurranse, besluttet hva den nye fagskolen i Troms og Finnmark skal hete.

I fylkestingets samling i juni 2020 ble det vedtatt å slå sammen Fagskolen i Kirkenes, Fagskolen i Troms og Nordkapp maritime fagskole til en felles fagskole for Troms og Finnmark. Den nye skolen skal starte opp 1. august 2021. Den klare intensjonen fra fylkestinget var å skape et styrket fagskoletilbud i Troms og Finnmark, og at alle dagens skolesteder skal videreføres.

Mottok 46 forslag

Fylkesrådet oppnevnte deretter i oktober et interimsstyre for å starte opprettelsen av den nye fagskolen. Styret utlyste i februar en navnekonkurranse for hva den nye skolen skal hete. Ved fristens utløp var det kommet inn 46 forslag. Det ble av arbeidsutvalget lagt som føring at man ønsket et navn som videreførte begrepet fagskole, da dette er et innarbeidet begrep som også er lettere å bruke enn høyere yrkesfaglig utdanning. I tillegg ønsket man at navnet skulle henvise til geografisk plassering.

Fagskolen i Nord

Interimsstyret falt til slutt ned på navnet Fagskolen i Nord, med undertittel Høyere yrkesfaglig utdanning. Forslaget ble sendt inn av Ingebrigt Myrvoll, som er tidligere rektor ved Fagskolen i Troms.

- Den nye fagskolen har som klar målsetting å styrke tilbudet innen høyere yrkesfaglig utdanning i Troms og Finnmark, med et bredt og spredt tilbud ved alle skolestedene. Det nye navnet fanger meget godt opp vår geografiske plassering i forhold til alle landets øvrige fagskoler, og vil bidra til en samlende effekt både for skolestedene og for vår markedsføring mot nye studenter, sier interimsstyreleder Østen Mortvedt.

Til toppen