MELDING TIL ALLE STUDENTER I FAGSKOLEN I NORD

URAVSTEMMING blant studentene

Godkjenning av vedtekter for Studentråd ved Fagskolen i Nord.

Svarfrist: 25 januar 2022 kl: 23:59

Alle studenter vil motta en  lenke for å avgi sin stemme.

Når du følger lenken kan du gå inn og lese gjennom forslaget til vedtekter for studentråd, før du stemmer for eller imot. 

på vegne av studenttillitsvalgte i Fagskolen i Nord

Rektor

Til toppen