Meld deg på - Kurs i robotteknologi og cobot 23-25 okt.2023

Hvordan kan vi bruke en cobot, og hva kan den brukes til? Hvilke fordeler og ulemper har en cobot sammenliknet med en tradisjonell industrirobot?

Gjennom et 3-dagers kurs vil man lære om teknologi og robotisering, litt om oppsett, om endeverktøy, om hva en cobot består av og om å styre og programmere denne. Kurset har i tillegg til teori også en betydelig del praktiske øvinger i programmering av cobot, anslagsvis så er fordelingen 1/3 teori og 2/3 laborasjon.

Kurset tematiserer utfordringer i forbindelse med investering av robot, hvilke muligheter finnes og hva bør man tenke på? Gjennom kurset vil kursdeltaker få kunnskap om begrep som endeverktøy, cobot, programmering av robot, cobot og sveising med mer.

Påmeldingsskjema

Til toppen