Leserbrev fra tidligere student

Hanne Skaugerud har skrevet litt om hvordan hennes tilværelse som fagskolestudent var. 

Jeg begynte på Fagskolen i Nord, studiested Tromsø høsten 2016 og tok videreutdanning Helse, aldring og aktiv omsorg. Jeg ønsket å ta denne videreutdanningen for å utvikle meg i dybden innen eldreomsorg hvor jeg også jobbet. I tillegg var det praktisk mulig å gjennomføre studiet på deltid samtidig som jeg var i jobb.

Vi hadde forelesning to ganger i måneden. Da jeg bor utenfor Tromsø, fulgte jeg forelesningene via nett. Der kunne jeg snakke med foreleser og medstudenter.  Det var fysiske samlinger to ganger i halvåret, og da gikk turen til Tromsø for å delta.

I 3. semester skulle alle studentene ut i praksis i 10 uker. Mitt prosjekt i praksis hadde jeg på egen arbeidsplass. Dette føltes riktig for meg da min arbeidsplass var inne i en omstillingsprosess. Denne omstillingsprosessen medførte store endringer i måten å jobbe på, noe som førte til interessante og spennende problemstillinger som jeg jobbet med i praksisperioden.

Siste semester jobbet jeg med fordypningsoppgave. Der fordypet jeg meg i hvordan jeg kan legge til rette for personsentrert omsorg til eldre i omsorgsbolig. Tema jeg valgte ble veldig lærerikt for meg, med fokus på meg selv som yrkesutøver i møte med den eldre.

Etter endt videreutdanning er jeg blitt tryggere i min arbeidshverdag fordi jeg har fått faglig tyngde, og er blitt en mer reflektert helsefagarbeider. Jeg er glad for at fagskolen kan tilby denne videreutdanningen og tilrettelegge for oss som bor utenfor Tromsø by.

Hanne Skaugerud, helsefagarbeider
Tidligere student ved fagskolen i Troms
Videreutdanning i Helse, aldring og aktiv omsorg

 

Til toppen