Julehilsen fra Rektor

Rektor hilser studenter og ansatte ved å oppsummere året som har gått og ser fremover mot nye mål.

Samkjøring

I juni 2020 ble det bestemt at en ny felles fagskole for Troms og Finnmark fylkeskommune skulle etableres. Interimsstyret sikret at barnet fikk både et navn og form som vi ser i dag. I tiden før ekteskapet ble inngått hersket det noe skepsis til om dette kunne bli et lykkelig ekteskap, men jo nærmere bryllupsdagen vi kom jo sikrere ble de som skulle inngå ektepakt på at de ville ha hverandre. Bryllupsdagen stod som dere alle kjenner til den første august og vi merket fort at ikke alt var på plass fra første dag. 

Covid 19 har også i høst påvirket vår drift og studentenes læringshverdag. Ikke alle fikk startet studieåret med fysiske samlinger. Endringer i nasjonale og lokale koronatiltak og lite forutsigbarhet har gitt dere alle utfordringer som har krevd raske endringer i hverdagen deres.

Beundringsverdig tålmodighet og romslighet

Vi fikk i høst innført et nytt skoleadministrativt system som har gitt oss store utfordringer, spesielt mht. å få Rettigheter til digitale ressurser, studentbevis med videre. Dere har vist en beundringsverdig tålmodighet og romslighet i så henseende. Takk.  Skolestedet i Harstad har flyttet inn i nye lokaliteter som resultat av at det ikke lenger var plass på Stangnes. Fagskolen i Nord sin virksomhet i Tromsø har denne høsten flyttet all sin virksomhet til Rambergan. I Kirkenes og på Skjervøy har fagskolen også trange forhold, og det arbeides for å få på plass løsninger for å sikre et sted å være.

Stadig i vekst med gode resultater

I et år med covid-19, stor flyttevirksomhet, trangboddhet, nye skoleadministrative systemer har vi fått etablert den nye Fagskolen i Nord. Og ikke nok med det; Vi har startet opp fire nye utdanningstilbud, søkt NOKUT om akkreditering av Velferdsteknologi, og vi har ni nye tilbud under utvikling både i Kirkenes, Honningsvåg, Skjervøy, Harstad og Tromsø. Vi har fått ekstern finansiering i størrelsesorden åtte – ni millioner kroner i 2021. Vi fikk sågar en million mer enn vi søkte om på grunn av sterke søknader. Vi har styrket vår organisasjon ved nytilsettinger på alle skolestedene både innen administrasjonen og i lærerstaben. Vi har 40 % flere studenter som har fullført utdanning ved fagskolen i Nord i 2021 enn vi hadde samlet i 2020. Antallet som har sluttet i forhold til foregående år er redusert med omlag 50 % og gjennomsnittlig bestått i emner var i år 98 % mot 96 % i 2020. Sykefraværet er stabilt lavt med et gjennomsnitt på 0,98 %, og det i et år med pandemi. Studenttallet 15. oktober 2021 er økt med 28 % til om lag 600 totalt, og vi estimerer at Fagskolen i Nord høsten 2022 kan ha opp mot 900 til 1000 studenter dersom alt går vår vei.

Styrken i å jobbe sammen

Det ser ut til at det ikke finnes grenser for hva dere alle sammen kan få til. Vi har en formidabel utvikling og vi har god vind i seilene. Nå i høst har vi sammen beskrevet vårt samfunnsoppdrag slik: «Fagskolen i Nord skal utdanne dyktige og reflekterte fagfolk og ledere som bidrar til utvikling og merverdi for næring og samfunn, og som er utviklet i tett samarbeid med næringslivet. Vi skal gi samfunnet fagfolk og ledere som har relevant høyere yrkesfaglig kompetanse, som er etterspurt av næring og et samfunn i utvikling.»
Vi har også staket ut kursen for tiden som kommer på denne måten: «FIN skal være den foretrukne utdanningsinstitusjon innen høyere yrkesfaglig utdanning. Våre studenter, næring og samfunn skal fortelle fordelaktige historier om fagskolen i Nord som gjør oss til et selvfølgelig valg og en foretrukket utdanningstilbyder.  Vi skal være kjent for å levere utdanningstilbud med høy kvalitet, relevans og aktualitet, samt bidra til å skape vekst i samarbeid med samfunn og næringsliv.» Dette er jeg trygg på at vi sammen skal få til nå når vi sammen skal utvikle verktøy i tråd med NS-ISO-21001.

En stor takk til dere alle, ansatte og studenter, for deres bidrag til vår vekst og kvalitetsutvikling.
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. 
Mvh.
Harry Arne Haugen 
(Rektor)
 

Til toppen