«HØY-kvalitet»: Fagskoler går sammen for å sikre kvalitet i utdanningen

26. oktober møttes en rekke representanter fra 12 av 15 offentlige fagskoler for å stifte samarbeidsorganet «HØY-kvalitet». 

Det ble lagt opp til å diskutere relativt «store» saker på møtet, og derfor ble det nyttig å møte fysisk og ta oss god tid. Temaene som ble diskutert blir viktige framover. Ikke minst er det hensiktsmessig at de offentlige fagskolene står så samla som mulig foran de viktige politiske prosessene vi har foran oss med ny fagskolemelding (vår 2025), lovendringer og økt forventning til selvakkreditering og internasjonalisering. Det ble besluttet å treffes fysisk to ganger per år.  Andre møter vil bli gjennomført digitalt.

På møtet ble Siri Tessem Mørkeset, kvalitetsleder Fagskolen i Møre og Romsdal, valgt til leder og Harry Haugen, rektor Fagskolen i Nord valgt til nestleder.

«HØY-kvalitet» skal ifølge sitt mandat arbeide for å utvikle og gjennomføre en helhetlig tilnærming til kvalitetsutvikling i utdanningen på tvers av ulike fagskoler, for å sikre at studentene får et godt læringsutbytte og en utdanning av høy kvalitet.

«HØY-kvalitet» skal

  • Identifisere felles utfordringer og muligheter for kvalitetsutvikling på tvers av ulike fagskoler og utdanningsprogrammer.
  • Utvikle og gjennomføre «best praksis» og prosesskontroll for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i utdanningen.
  • Styrke samarbeidet mellom fagskolene for å sikre at læringsutbyttet er i tråd med studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser og at utdanningene er relevante og ettertraktet blant arbeidsgivere.
  • Opprettholde og forbedre kvaliteten på utdanningen for å styrke fagskolens omdømme og posisjon i utdanningsmarkedet.
Til toppen