HØRING - Ny forskrift

Forslag til Forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen i Nord
Høringsfrist: 23. juni 2021

Interimsstyret for Fagskolen i Nord, Høyere yrkesfaglig utdanning, sender på høring
forslag til Forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen i Nord.
Lenken fører deg til dokumentet som er på høring.

Alle kan gi høringsuttalelse.
Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Høringssvar sendes til harry.arne.haugen@tffk.no

Frist for å uttale seg til forslaget er 23. juni 2021.

 

Med vennlig Hilsen

Harry Arne Haugen
Prosjektleder for etablering av Fagskolen i Nord
Troms og Finnmark fylkeskommune

Til toppen