Gladnyhet for Fagskolen i Nord

Den 28 mars 2022 fikk vi den hyggelige meldingen om   at Fagskolen i Nord har mottatt finansiell støtte fra DIKU
på 5,8 millioner kroner.

Den 28 mars 2022 fikk vi den hyggelige meldingen om   at Fagskolen i Nord har mottatt finansiell støtte fra DIKU
på 5,8 millioner kroner. Støtten er øremerket prosjekter knyttet til utvikling av nye studietilbud og innkjøp av utstyr som bringer Fagskolen i Nord i fremste rekke innen flere fagområder. Dette er et resultat av svært dyktige medarbeideres innsats og kompetanse.

Se pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fagskoler-i-alle-fylkene-far-penger-til-korte-og-fleksible-utdanninger/id2905863/

Til toppen