Fortsatt nettundervisning i fagskolen i Troms

Med bakgrunn i regjeringens vedtak 18. januar fortsetter nettundervisningen også etter 19. januar. 

Det blir nettundervisning ved Fagskolen i Troms også etter 19 januar og frem til ny beskjed blir gitt med bakgrunn i regjeringens vedtak 18 januar. Regjeringen har ikke tidfestet tiltakenes varighet.

Med bakgrunn i anbefalt gruppestørrelse og avstand mellom studentene vil det ikke være mulig å tilrettelegge for en undervisning på skolestedet på nåværende tidspunkt.

Se mer på regjeringens sider

Til toppen