Årsmelding for 2022

Årsmeldingen for Fagskolen i Nord for 2022 er nå klar. 

Det arbeides godt på alle avdelingene i Fagskolen i Nord, og rektor opplever at fagskolen er på rett kurs. Vi har i perioden hatt stor utvikling. Nye administrative digitale verktøy krever ekstra innsats fra alle. Overgangen til nytt fylke har vært relativt problemfritt og fusjonen mellom de tre fagskolene til Fagskolen i Nord har vært vellykket. Nå gir oppdelingen av Fylkeskommunen nye utfordringer som vi må finne løsning på. Vi vil fremover ha søkelys på utvalgte områder med visshet om at mye faller på plass som en bieffekt av våre anstrengelser basert på nye styringsdokumenter for den nye Fagskolen.

Les årsmeldingen her: 

Årsrapport 2022 (PDF, 3 MB)

Til toppen