Aktuelt

- Takknemlig for at det satses på høyere yrkesfaglig utdanning

På Fylkestinget 21. juni ble det vedtatt at det bevilges 10,8 millioner til styrking og utvikling av tilbudet til Fagskolen i Nord. 

Tidligere i juni kom nyheten om at Fylkesrådet i Troms og Finnmark innstilte til fylkestinget om å bevilge 10,8 millioner kroner for å styrke satsinga til Fagskolen i Nord. At pengene nå bevilges blir tatt godt i mot av rektor, Harry Arne Haugen. 

-Vi er svært takknemlig for at politikerne våre viser at de satser på Fagskolen og de studietilbudene vi har. Bevilgningen kommer godt med når vi skal gi tidsriktig og relevant opplæring, der det er nødvendig med nyutvikling og nytt utstyr, forteller rektoren. 

Vil bidra til utvikling i landsdelen  

Fagskolen i Nord har hatt en økning av studenttallet, som i 2018 var på ca. 400 til om lag 700 studenter. Det forventes at studenttallet fra høsten 2022 vil være i overkant av 800 studenter. Med bevilgningene får Fagskolen i Nord mulighet til å realisere prosjekter delfinansiert av blant annet Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning(DIKU). Det skal investeres i nytt materiell og utstyr, og nye studier innen havnedrift og automasjon er under utvikling. I tillegg til investeringer som skal gjøres, utvider skolen staben på samtlige avdelinger med resurser som skal bidra i opplæringen og driften av tilbudene.

 

-Jeg vil si at vi har hatt en rivende utvikling de siste årene. I samsvar med dette må også Fagskolen i Nord utvikle sitt ledelsessystem for å ruste organisasjonen. Vi tar sikte på å være sertifisert i henhold til NS-ISO-21001-2018 i andre semester i 2024. Vi har som mål at Fagskolen skal kunne bidra til en bærekraftig utvikling av regionen, og bevilgningen fra Fylkeskommunen bidrar til at vi kan realisere forventninger til opplæring og opplæringstilbud fra arbeidslivet i vår region, sier Harry Arne Haugen til slutt. 

Fylkesrådet vil styrke Fagskolen i Nord - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Rektor ønsker vekommen

Vi ønsker våre 370 studenter som fortsetter sitt studium og over 330 nye studenter hjertelig velkommen til Fagskolen i Nord.

Revidering av kvalitetssystem

Sammenslåingen krever revidering av kvalitetssystem og hjemmesiden. Arbeidet pågår og skyter fart fra 10. august. 

Utvider studietilbudet i Troms

Fagskolen i Troms har fått godkjent fem nye studietilbud og utvider tilbudene i Harstad, Tromsø og på Skjervøy. Interessen for å ta høyere yrkesfaglig utdanning øker, både nasjonalt og ved Fagskolen i Troms.

Regjeringen tildeler Fagskolen i Troms midler til utstyr og nye tilbud

Fagskolen i Troms er i dag tildelt 4,9 millioner kroner til å utvikle nye studietilbud. Av de totalt 54,5 millioner tildelte midler var Fagskolen i Troms av de som fikk størst tildeling.  

Navnet blir Fagskolen i Nord

Interimsstyret har etter en navnekonkurranse, besluttet hva den nye fagskolen i Troms og Finnmark skal hete.

Hva skal den nye fagskolen for Troms og Finnmark hete?

    Fra og med 1. august 2021 slår Fagskolen i Troms, Nordkapp Maritime Fagskole og Fagskolen i Kirkenes seg sammen til én fagskole for Troms og Finnmark.

Fortsatt nettundervisning i fagskolen i Troms

Med bakgrunn i regjeringens vedtak 18. januar fortsetter nettundervisningen også etter 19. januar. 

Studentene bes holde seg hjemme

Det blir ikke fysisk undervisning på studiestedene i tidligere Troms før tidligst 18. januar. 

Ny nettside

Fra 1. august 2021 er fagskolene i Troms og Finnmark slått sammen til én felles fagskole. Vi har tjuvstartet prosessen med at vi har fått ny, felles nettside.

Interimsstyret for felles fagskole

Interimsstyret som skal legge til rette for en felles fagskole for Troms og Finnmark hadde sitt første møte torsdag 3. desember 2020.

Til toppen