Aktuelt

- Takknemlig for at det satses på høyere yrkesfaglig utdanning

På Fylkestinget 21. juni ble det vedtatt at det bevilges 10,8 millioner til styrking og utvikling av tilbudet til Fagskolen i Nord. 

Tidligere i juni kom nyheten om at Fylkesrådet i Troms og Finnmark innstilte til fylkestinget om å bevilge 10,8 millioner kroner for å styrke satsinga til Fagskolen i Nord. At pengene nå bevilges blir tatt godt i mot av rektor, Harry Arne Haugen. 

-Vi er svært takknemlig for at politikerne våre viser at de satser på Fagskolen og de studietilbudene vi har. Bevilgningen kommer godt med når vi skal gi tidsriktig og relevant opplæring, der det er nødvendig med nyutvikling og nytt utstyr, forteller rektoren. 

Vil bidra til utvikling i landsdelen  

Fagskolen i Nord har hatt en økning av studenttallet, som i 2018 var på ca. 400 til om lag 700 studenter. Det forventes at studenttallet fra høsten 2022 vil være i overkant av 800 studenter. Med bevilgningene får Fagskolen i Nord mulighet til å realisere prosjekter delfinansiert av blant annet Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning(DIKU). Det skal investeres i nytt materiell og utstyr, og nye studier innen havnedrift og automasjon er under utvikling. I tillegg til investeringer som skal gjøres, utvider skolen staben på samtlige avdelinger med resurser som skal bidra i opplæringen og driften av tilbudene.

 

-Jeg vil si at vi har hatt en rivende utvikling de siste årene. I samsvar med dette må også Fagskolen i Nord utvikle sitt ledelsessystem for å ruste organisasjonen. Vi tar sikte på å være sertifisert i henhold til NS-ISO-21001-2018 i andre semester i 2024. Vi har som mål at Fagskolen skal kunne bidra til en bærekraftig utvikling av regionen, og bevilgningen fra Fylkeskommunen bidrar til at vi kan realisere forventninger til opplæring og opplæringstilbud fra arbeidslivet i vår region, sier Harry Arne Haugen til slutt. 

Fylkesrådet vil styrke Fagskolen i Nord - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Vil du jobbe ved Fagskolen i Nord?

Vi har ledig fem stillinger fordelt på studiestedene Harstad, Tromsø og Honningsvåg. Løp og søk! 

Statsråden besøkte Fagskolen i Nord

Statsråd Ola Borten Moe besøkte avdeling for verkstedtekniske fag i Harstad.    

Gladnyhet for Fagskolen i Nord

Den 28 mars 2022 fikk vi den hyggelige meldingen om     at Fagskolen i Nord har mottatt finansiell støtte fra DIKU på 5,8 millioner kroner.

ALLE STUDENTER - Vær med og ta helseundersøkelsen på nett.

SISTE UKE MED HELSEUNDERSØKELSE PÅ NETT! Husk å svare og vær med i trekning av 100 gavekort på 500 kr.

Studentvedtekter vedtatt

Flertall for vedtektene.

MELDING TIL ALLE STUDENTER I FAGSKOLEN I NORD

URAVSTEMMING blant studentene Godkjenning av vedtekter for Studentråd ved Fagskolen i Nord. Svarfrist: 25 januar 2022 kl: 23:59

Utdanning for og med næringslivet i nord

Fagskolen i Nord og Equinor signerte før jul to samarbeidsavtaler, den ene om et pilotprosjekt som tar sikte på å kvalifisere 15-20 fagarbeidere fra nord til høyere yrkesfaglig utdannelse innen prosessfag, med oppstart allerede høsten 2022!

Julehilsen fra Rektor

Rektor hilser studenter og ansatte ved å oppsummere året som har gått og ser fremover mot nye mål.

Kvalitetssystemet oppe i skyen

Nå er vi klar i ny skyløsning. Nå starter jobben med å organisere kvalitetssystemet etter prosesser. Følg med på teams og på hjemmesida for muligheter til påvirke.

Styreleder Østen Mortvedt hilser fagskolestudentene velkommen.

Studiebarometeret er nå presentert og styreleder ønsker blant annet økt fokus på mental helse og medvirkning fra studentene gjennom studenttillitsvalgte. Les mer i brevet fra styrelederen.

Til toppen