Aktuelt

- Takknemlig for at det satses på høyere yrkesfaglig utdanning

På Fylkestinget 21. juni ble det vedtatt at det bevilges 10,8 millioner til styrking og utvikling av tilbudet til Fagskolen i Nord. 

Tidligere i juni kom nyheten om at Fylkesrådet i Troms og Finnmark innstilte til fylkestinget om å bevilge 10,8 millioner kroner for å styrke satsinga til Fagskolen i Nord. At pengene nå bevilges blir tatt godt i mot av rektor, Harry Arne Haugen. 

-Vi er svært takknemlig for at politikerne våre viser at de satser på Fagskolen og de studietilbudene vi har. Bevilgningen kommer godt med når vi skal gi tidsriktig og relevant opplæring, der det er nødvendig med nyutvikling og nytt utstyr, forteller rektoren. 

Vil bidra til utvikling i landsdelen  

Fagskolen i Nord har hatt en økning av studenttallet, som i 2018 var på ca. 400 til om lag 700 studenter. Det forventes at studenttallet fra høsten 2022 vil være i overkant av 800 studenter. Med bevilgningene får Fagskolen i Nord mulighet til å realisere prosjekter delfinansiert av blant annet Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning(DIKU). Det skal investeres i nytt materiell og utstyr, og nye studier innen havnedrift og automasjon er under utvikling. I tillegg til investeringer som skal gjøres, utvider skolen staben på samtlige avdelinger med resurser som skal bidra i opplæringen og driften av tilbudene.

 

-Jeg vil si at vi har hatt en rivende utvikling de siste årene. I samsvar med dette må også Fagskolen i Nord utvikle sitt ledelsessystem for å ruste organisasjonen. Vi tar sikte på å være sertifisert i henhold til NS-ISO-21001-2018 i andre semester i 2024. Vi har som mål at Fagskolen skal kunne bidra til en bærekraftig utvikling av regionen, og bevilgningen fra Fylkeskommunen bidrar til at vi kan realisere forventninger til opplæring og opplæringstilbud fra arbeidslivet i vår region, sier Harry Arne Haugen til slutt. 

Fylkesrådet vil styrke Fagskolen i Nord - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Meld deg på - Kurs i robotteknologi og cobot 23-25 okt.2023

Hvordan kan vi bruke en cobot, og hva kan den brukes til? Hvilke fordeler og ulemper har en cobot sammenliknet med en tradisjonell industrirobot?

Nokut anbefaler at fag­skolene får tilby utdanning på et høyere nivå

Historisk gjennomslag - Både LO og Nasjonalt fagskoleråd er svært glade for at Nokut foreslår at fagskolene skal kunne tilby utdanning på et høyere nivå. Les saken i Khrono

Informasjonsmøte om tekniske studietilbud ved Fagskolen i Nord

Vil du utdanne deg innen automasjon, elkraft eller bygg? Eller har din bedrift behov for mer kompetanse? Etterspørselen etter folk med fagskolekompetanse er økende i Nord-Norge og næringslivet i regionen har stort behov for flere ansatte med utdanning innen tekniske fag.   Fagskolen i Nord inviterer til digitalt informasjonsmøte om sine utdanninger:  31.mai kl. 18.00  01.juni kl. 14.00  Meld deg på informasjonsmøtet her: PÅMELDINGSSKJEMA

Møt Adrian - nytilsatt kvalitetsleder

Adrian Militei er ny kvalitetsleder med kontor i Harstad. Han tar over jobben etter Astrid Sebulonsen  

Svar på studiebarometeret

Studiebarometeret er den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet blant fagskolestudenter, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.     

Storfint besøk fra Tsjekkia

Forrige uke hadde vi gjester fra Teknisk universitet i Ostrava. På en rundreise i Midt- og Nord-Norge ble det lagt planer for videre samarbeid. 

Årsmelding for 2022

Årsmeldingen for Fagskolen i Nord for 2022 er nå klar. 

Leserbrev fra tidligere student

Hanne Skaugerud har skrevet litt om hvordan hennes tilværelse som fagskolestudent var. 

Spørreundersøkelse for oppstartsstudenter

Vi ønsker å kartlegge våre studenters opplevelse av vår kommunikasjon i forbindelse med oppstart av studie hos oss. 

Vi starter opp nytt studie innen automatisering denne høsten

Fagskolen i Nord tilbyr en rekke studier innen tekniske fag, maritime fag, helsefag, prosess- og næringsmiddelfag fordelt på fem studiesteder i Troms og Finnmark. Fra høsten 2022 tilbyr vi også en ny studieretning innen Automatisering ved vårt studiested i Tromsø. 

Til toppen