Aktuelt

Kvalitetssystemet oppe i skyen

Nå er vi klar i ny skyløsning. Nå starter jobben med å organisere kvalitetssystemet etter prosesser. Følg med på teams og på hjemmesida for muligheter til påvirke.

Alle våre data i kvalitetssystemet er nå over i skyløsningen og vi har fått vårt eget system. 

Fagskolen i Nord ser frem til å rydde i dokumentene og få et mer oversiktlig og mer intuitivt system som skal være med å gjøre hverdagen enklere for alle våre ansatte og studenter.  

I tiden fremover skal vi involvere alle ansatte og studentene i kartlegging av prosesser og risikovurdering av dem, for å finne hvilke prosesser vi MÅ beskrive og hvilke prosedyrer og sjekklister vi må ha. 

Vi oppfordrer alle til å bidra med innspill. 

 mvh

Astrid 
Kvalitetsleder.

MELDING TIL ALLE STUDENTER I FAGSKOLEN I NORD

URAVSTEMMING blant studentene Godkjenning av vedtekter for Studentråd ved Fagskolen i Nord. Svarfrist: 25 januar 2022 kl: 23:59

Utdanning for og med næringslivet i nord

Fagskolen i Nord og Equinor signerte før jul to samarbeidsavtaler, den ene om et pilotprosjekt som tar sikte på å kvalifisere 15-20 fagarbeidere fra nord til høyere yrkesfaglig utdannelse innen prosessfag, med oppstart allerede høsten 2022!

Julehilsen fra Rektor

Rektor hilser studenter og ansatte ved å oppsummere året som har gått og ser fremover mot nye mål.

Styreleder Østen Mortvedt hilser fagskolestudentene velkommen.

Studiebarometeret er nå presentert og styreleder ønsker blant annet økt fokus på mental helse og medvirkning fra studentene gjennom studenttillitsvalgte. Les mer i brevet fra styrelederen.

Rektor ønsker vekommen

Vi ønsker våre 370 studenter som fortsetter sitt studium og over 330 nye studenter hjertelig velkommen til Fagskolen i Nord.

Revidering av kvalitetssystem

Sammenslåingen krever revidering av kvalitetssystem og hjemmesiden. Arbeidet pågår og skyter fart fra 10. august. 

Utvider studietilbudet i Troms

Fagskolen i Troms har fått godkjent fem nye studietilbud og utvider tilbudene i Harstad, Tromsø og på Skjervøy. Interessen for å ta høyere yrkesfaglig utdanning øker, både nasjonalt og ved Fagskolen i Troms.

Regjeringen tildeler Fagskolen i Troms midler til utstyr og nye tilbud

Fagskolen i Troms er i dag tildelt 4,9 millioner kroner til å utvikle nye studietilbud. Av de totalt 54,5 millioner tildelte midler var Fagskolen i Troms av de som fikk størst tildeling.  

Navnet blir Fagskolen i Nord

Interimsstyret har etter en navnekonkurranse, besluttet hva den nye fagskolen i Troms og Finnmark skal hete.

Hva skal den nye fagskolen for Troms og Finnmark hete?

    Fra og med 1. august 2021 slår Fagskolen i Troms, Nordkapp Maritime Fagskole og Fagskolen i Kirkenes seg sammen til én fagskole for Troms og Finnmark.

Til toppen