Aktuelt

Kvalitetssystemet oppe i skyen

Nå er vi klar i ny skyløsning. Nå starter jobben med å organisere kvalitetssystemet etter prosesser. Følg med på teams og på hjemmesida for muligheter til påvirke.

Alle våre data i kvalitetssystemet er nå over i skyløsningen og vi har fått vårt eget system. 

Fagskolen i Nord ser frem til å rydde i dokumentene og få et mer oversiktlig og mer intuitivt system som skal være med å gjøre hverdagen enklere for alle våre ansatte og studenter.  

I tiden fremover skal vi involvere alle ansatte og studentene i kartlegging av prosesser og risikovurdering av dem, for å finne hvilke prosesser vi MÅ beskrive og hvilke prosedyrer og sjekklister vi må ha. 

Vi oppfordrer alle til å bidra med innspill. 

 mvh

Astrid 
Kvalitetsleder.

Statsråden besøkte Fagskolen i Nord

Statsråd Ola Borten Moe besøkte avdeling for verkstedtekniske fag i Harstad.    

Svar på Studiebarometeret!

Studiebarometeret er den største datainnsamlingen som gjøres på studentenes opplevelse av studiet. For fagskolen i Nord er det derfor utrolig viktig at vi får økt svarprosenten slik at svarene kan oppleves representative for majoriteten av våre studenter

Gladnyhet for Fagskolen i Nord

Den 28 mars 2022 fikk vi den hyggelige meldingen om     at Fagskolen i Nord har mottatt finansiell støtte fra DIKU på 5,8 millioner kroner.

ALLE STUDENTER - Vær med og ta helseundersøkelsen på nett.

SISTE UKE MED HELSEUNDERSØKELSE PÅ NETT! Husk å svare og vær med i trekning av 100 gavekort på 500 kr.

Studentvedtekter vedtatt

Flertall for vedtektene.

MELDING TIL ALLE STUDENTER I FAGSKOLEN I NORD

URAVSTEMMING blant studentene Godkjenning av vedtekter for Studentråd ved Fagskolen i Nord. Svarfrist: 25 januar 2022 kl: 23:59

Utdanning for og med næringslivet i nord

Fagskolen i Nord og Equinor signerte før jul to samarbeidsavtaler, den ene om et pilotprosjekt som tar sikte på å kvalifisere 15-20 fagarbeidere fra nord til høyere yrkesfaglig utdannelse innen prosessfag, med oppstart allerede høsten 2022!

Julehilsen fra Rektor

Rektor hilser studenter og ansatte ved å oppsummere året som har gått og ser fremover mot nye mål.

Styreleder Østen Mortvedt hilser fagskolestudentene velkommen.

Studiebarometeret er nå presentert og styreleder ønsker blant annet økt fokus på mental helse og medvirkning fra studentene gjennom studenttillitsvalgte. Les mer i brevet fra styrelederen.

Rektor ønsker vekommen

Vi ønsker våre 370 studenter som fortsetter sitt studium og over 330 nye studenter hjertelig velkommen til Fagskolen i Nord.

Til toppen