Kvalitetssystemet oppe i skyen

Nå er vi klar i ny skyløsning. Nå starter jobben med å organisere kvalitetssystemet etter prosesser. Følg med på teams og på hjemmesida for muligheter til påvirke.

Alle våre data i kvalitetssystemet er nå over i skyløsningen og vi har fått vårt eget system. 

Fagskolen i Nord ser frem til å rydde i dokumentene og få et mer oversiktlig og mer intuitivt system som skal være med å gjøre hverdagen enklere for alle våre ansatte og studenter.  

I tiden fremover skal vi involvere alle ansatte og studentene i kartlegging av prosesser og risikovurdering av dem, for å finne hvilke prosesser vi MÅ beskrive og hvilke prosedyrer og sjekklister vi må ha. 

Vi oppfordrer alle til å bidra med innspill. 

 mvh

Astrid 
Kvalitetsleder.

Til toppen