fagskole.tffk.no

Søk fagskole nå!

Fra 1. februar kan du søke opptak til fagskole. Søknadsfristen og frist for å laste opp dokumentasjon er 15. april.

Les mer

Svar på Studiebarometeret!

Den 13. april vil du motta en invitasjon på e-post om å svare på en spørreundersøkelse om hvor fornøyd du er med kvaliteten i studiet ditt. Dette er den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet blant fagskolestudenter, og gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Studiebarometeret

Aktuelt

Til toppen